Regulamin zawodów na orientację InO Rogaining 2023 Lipnica Murowana

Przykro nam, ale musimy ODWOŁAĆ zawody. Wpłacone wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości. Przepraszamy.

Organizatorzy – Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport”, PTTK o. Górnośląski – Koło nr 2 „Wszędoczłapy”, Grupa Turystyczna „Łaziorki”.

Termin – sobota, 30 września 2023 r.

Teren zawodów – obszar położony w województwie małopolskim, w powiatach bocheńskim i brzeskim, ograniczony od zachodu drogą wojewódzką Bochnia – Nowy Wiśnicz – Limanowa, a od wschodu drogą krajową Brzesko – Nowy Sącz. Granica południowa przebiega w okolicy drogi wojewódzkiej Gdów – Tymowa, a granica północna może nieco przekroczyć drogę Nowy Wiśnicz – Uszew. Obszar należy do Pogórza Wiśnickiego. Wysokości bezwzględne wynoszą od ok. 250 do ok. 350 m n.p.m., wysokości względne dochodzącą maksymalnie do 70 m. Zbocza wzniesień są często poprzecinane jarami. Lasy zajmują ok. 50% powierzchni. Na całym obszarze występuje sieć dróg lokalnych.

Baza zawodów – Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Borówna 117, 32-724 LIpnica Murowana. W bazie będą znajdowały się strat i meta zawodów.

Forma zawodów – piesze zawody na orientację rozgrywane na zasadach rogainingu z limitem czasu 5 godzin.

Zasady rywalizacji – zadaniem zawodników jest takie zaplanowanie i pokonanie trasy, by w jak najkrótszym czasie zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych. Zawodnicy ok. 30 minut przed startem otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK) i planują swoją trasę. Każdy punkt kontrolny ma wartość od 2 do 8 punktów przeliczeniowych (PP). Przybycie na metę po limicie czasu jest karane utratą jednego PP za każdą rozpoczętą minutę. Spóźnienie powyżej 30 minut powoduje dyskwalifikację.

Potwierdzanie pobytu – PK w terenie będzie oznaczony lampionami płaskimi lub przestrzennymi i dodatkowo tzw. konfetti. Pobyt przy PK zawodnicy potwierdzają wyłącznie na otrzymanej karcie kontrolnej, a tylko w przypadku braku w miejscu PK lampionu, uczestnicy potwierdzają pobyt w nim przy pomocy zabranego konfetti.

Warunki sklasyfikowania – ukończenie zawodów w maksymalnym czasie 5 godzin i 30 minut, potwierdzenie PK startowego, który będzie dostępny w bazie jedynie tuż przed startem, potwierdzenie minimum jednego PK na trasie.

Zespoły, kategorie – startować można indywidualnie lub w zespołach. Zespół musi pokonywać cała trasę razem, niedopuszczalne jest rozdzielanie się zespołu na trasie. Osoby niepełnoletnie (liczy się wiek w dniu startu) mogą stratować tylko w zespole pod opieką osób pełnoletnich. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • O – wspólna klasyfikacja dla wszystkich startujących zawodników indywidualnych i zespołów,
 • K – kobiety startujące indywidualnie i zespoły kobiece (limit w zespole trzy osoby),
 • M – mężczyźni startujący indywidualnie i zespoły męskie (limit w zespole trzy os.),
 • X – zespoły damsko-męskie (limit w zespole trzy osoby),

Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika – dowód tożsamości, sprawny telefon komórkowy z numerem podanym organizatorom. Każdy zespół lub zawodnik indywidualny powinien posiadać swój kompas.

Program imprezy:

w dniu 29.09.2023 r. po godzinie 18:00 otwarcie bazy zawodów

w dniu 30.09.2023 r

•       08:00 – 08:55 – praca biura zawodów

•       09:30 – rozdanie map

•       09:55 – udostępnienie PK startowego

•       10:00 – start wspólny

•       15:00 – koniec podstawowego limitu czasu

•       15:30 – zamknięcie mety

•       16:00 – ogłoszenie nieoficjalnych wyników i losowanie nagród

w dniu 01.10.2023 r. do godz. 10:00 opuszczenie bazy zawodów

Zgłoszenia – zawodnicy i zespoły dokonują zgłoszeń mailowo na adres: inorogaining@gmail.com, zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zawodnika, a w przypadku zespołów imiona i nazwiska wszystkich zawodników w zespole i opcjonalnie nazwę zespołu,
 • numer telefonu do minimum jednego zawodnika w zespole,
 • rok urodzenia zawodników
 • informację dot. wyboru ciepłego posiłku (mięsny, bezmięsny, rezygnacja z posiłku),
 • zdjęcie (skan) potwierdzenia przelewu opłaty startowej.

Wpisowe – należy wpłacić do dnia 28 września 2023 roku godz. 23:59 przelewem na konto Stowarzyszenia „Silesia Adventure Sport” nr 19 1750 0012 0000 0000 2769 3067, w tytule przelewu należy wpisać wyłącznie słowo ROGAINING i podać imię i nazwisko zawodnika (zawodników). Zgłoszenie uważa się za przyjęte w momencie wpłynięcia wpisowego. Wpłat po podanym wyżej terminie można dokonywać jedynie gotówką w bazie zawodów w miarę posiadanych przez organizatorów materiałów startowych.

Wysokość opłat:

 • przelewem w terminie do 28 września 2023 r. włącznie – 95 zł,
 • po 28 września gotówką w bazie zawodów – 120 zł,

Dokonanie wpłaty oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zwrot wpisowego w przypadku rezygnacji:

 • rezygnacja do 31 sierpnia 2023 r. włącznie – zwrot 80% wpisowego,
 • rezygnacja do 15 września 2023 r. włącznie – zwrot  30 % wpisowego,
 • rezygnacja po 15 września 2022 r. – brak zwrotu wpisowego.

Świadczenia – mapa (ew. mapy), karta potwierdzeń, pamiątkowy numer startowy, ciepły posiłek, upominki do rozlosowania. Istnieje możliwość skorzystania z płatnych noclegów 29/30 IX i 30 IX/01X w Borównej lub Lipnicy Dolnej. Zamiar nocowania należy podać w zgłoszeniu mailem.

Zakazy i nakazy – podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie map dostarczonych przez organizatorów i własnych kompasów. Zabronione jest używanie innych map i czynne korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń do określania podczas zawodów swojej pozycji w terenie. Podczas zawodów zawodnicy powinni mieć numery startowe umieszczone w widocznym miejscu. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek środków transportu. Zabronione jest poruszanie się po terenach zamkniętych i oznaczonych na mapach jako niedostępne. Naruszenie powyższych zasad skutkuje dyskwalifikacją zawodnika (zespołu).

Postanowienia końcowe. W przypadku odwołania zawodów z winy organizatorów wpisowe zostanie zwrócone w całości. Zawody odbędą się niezależnie od pogody. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie oraz biorą udział w InO Rogaining 2023 na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Uczestnicy winni zgłosić organizatorom ewentualnąrezygnację z dalszego pokonywania trasy, w takim przypadku organizatorzy nie zapewniają transportu uczestników. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez uczestników. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy utracone przez uczestników. Osoby niepełnoletnie w dniu zawodów uczestniczą tylko pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz swojego imienia i nazwiska w relacjach z zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów i organizowanych przez nich rajdów, jak również na ich gromadzenie przez organizatorów w bazach danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Uczestnicy zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.

Wyniki już oficjalne

WYNIKI już oficjalne
Wpłynęły uwagi od dwóch uczestników: J. Lekkiego (dotyczyła braku zaliczenia jednego PK) i R. Blimke (dotyczyła zaliczenia jednego PK o wartości 4 zamiast 6).
Uwzględnienie tych uwag nie miało wpływu na kolejność na liście.
Inne zmiany, które można zauważyć poniżej, dotyczą numeracji miejsc. Zespoły zostały potraktowane jako jeden uczestnik, stąd pozorny „awans” uczestników z środka i końca tabeli. To wszystko skutkowało zmianami w tabelce ranking podbić PK. Tabela z wynikami znajduje się tutaj.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom InO Rogaining 2022 w Pewli Ślemieńskiej.

Jeszcze o nagrodach

Poza wcześniej rozlosowanymi bonami podarunkowymi otrzymaliśmy ze sklepu ze sprzętem turystycznym Tuttu mail z kodem, który upoważnia do odpowiednich zniżek w sklepie internetowym (lub stacjonarnym) sponsora naszych nagród. Kod jest ważny do 14 listopada. Jeśli ktoś z Was nie dostał maila z informacją o kodzie, prosimy o przypomnienie się pisząc na adres mailowy: inorogaining@gmail.com
Pozdrawiamy

WYNIKI

Oto wyniki sobotniego rogainingu w Czeretnikach. Zwycięzcą w kategorii open i wśród mężczyzn został Zbigniew Mossoczy, który mimo dwóch punktów kary za czas, zebrał aż 132 PP. Miejsca drugie i trzecie w kat. open i wśród mężczyzn zajęli kolejno: Mateusz Sporysz i Sebastian Szczepański. Wśród zespołów mieszanych, najlepsi byli Justyna Dalecka i Grzegorz Matura, a wśród kobiet zespół Klaudia Łazuka i Dalia Blimke-Dereń. Gratulujemy!
Cała tabela jest tutaj. Na ewentualne protesty czekamy do środy włącznie.
Jeśli chodzi o ranking podbić, to najczęściej zjawialiście się przy PK 2C. Dużą popularnością cieszyły się też PK 4D, 2D, 6L, 2E. Tylko jeden PK (10E) nie został podbity.
Serdecznie dziękujemy Wam wszystkim za przybycie do Pewli Ślemieńskiej i udział w naszym rogainingu. Do zobaczenia na innych zawodach z mapą!
PS. Po zawodach miało miejsce losowanie nagród. Traf chciał, że jedną z nich otrzymał zwycięzca – Zbigniew Mossoczy.

Zamykamy listę startową

Zamykamy listę startową, proszę już nie robić wpłat. Jeśli ktoś wpłacił, a nie otrzymał maila zwrotnego i nie ma go na liście poniżej – otrzyma zwrot wpłaty.

Martyna Tomaszewska

Łukasz Knaś F-team

Konrad Nizioł

Tadeusz Podraza

Anna Podraza

Jakub Szeliga

Klaudia Łazuka KK – Spice Girls

Dalia Blimke-Dereń KK – Spice Girls

Mateusz Sporysz

Grzegorz Ginter

Mateusz Kaźmierczak

Marcin Migacz Razy Dwa

Andrzej Niewiarowski Razy Dwa

Julia Wasiak

Przemysław Biernat

Paweł Tkocz

Roman Blimke Bez Pojęcia

Michał Zawada

Michał Kołodziejczyk

Grzegorz Matura XD

Justyna Dalecka XD

Adam Bauerek

Marta Siedlecka DreamTeam

Leszek Kwaśny DreamTeam

Grzegorz Kolano

Jerzy Lekki Rajd Beskidy

Łukasz Kornaś

Jacek Indeka

Sebastian Szczepański

Franek Chwila

Bartłomiej Karas

Zbigniew Mossoczy

Katarzyna Stanek

Michał Stanek

Zmiana terminu wpłat

Przepraszamy, ale zmieniamy termin zakończenia przyjmowania przelewów; piątek pozostaje bez zmian, ale godzina zmienia się na 9:30. Wiąże się to z wcześniejszym wyjazdem do Pewli i pewnym przetrzebieniem organizatorów. Ryzykowny będzie też przyjazd w sobotę w ciemno, materiałów startowych może zabraknąć, na pewno nie będzie już można zamówić posiłku.

Komunikat techniczny

 1. Baza zawodów (oraz start i meta) będzie w hali sportowej ZSP im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Pewli Ślemieńskiej, ul. Krakowska 169. Baza będzie czynna od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 10:00
 2. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 7 października włącznie, do godz. 12:00 (w samo południe). Osoby, które dokonają wpłaty w piątek prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu w celu uniknięcia pomyłek. Zgłoszenie w dniu zawodów – płatność tylko gotówką i tylko w przypadku wolnych materiałów startowych.
 3. Dla bezpieczeństwa zalecamy uczestnikom posiadanie w telefonie aplikacji umożliwiających łatwą lokalizację i wezwanie pomocy (np. RATUNEK). Teren jest rozległy i miejscami dosyć trudny, część PK jest w dość głębokich jarach.
 4. W terenie jest 36 PK o wartościach PP od 2 do 12, a dodatkowo 7 stowarzyszonych PK (SPK), których potwierdzenie nie jest punktowane. Potwierdzenie PK i stowarzyszonego z nim SPK skutkuje zaliczeniem połowy PP.
 5. PK są oznaczane lampionami płaskimi, potwierdzanie odbywa się perforatorem na karcie startowej w odpowiednim polu, o numerze zgodnym z numerem lampionu. W przypadku braku perforatora, można zrobić zdjęcie lampionu (selfie z lampionem?). W przypadku braku lampionu należy zrobić zdjęcie miejsca, gdzie wg zawodnika powinien znajdować się lampion. Miejmy jednak nadzieję, że wszystkie lampiony i perforatory będą na  miejscu.
 6. Poza mapą podstawową każda drużyna (zawodnik) otrzyma mapki szczegółowe miejsc, w których są niektóre z PK. Będą to obrazy lidarowe terenu lub mapki topograficzne, każdy z nich będzie miał nr odpowiadający nr PK w terenie. Ponadto każdy PK będzie miał opis słowny lokalizacji.
 7. Posiłek będzie dostarczony do bazy ok. godz. 16:00. Osoby, które będą chciały wcześniej zjeść, są proszone o zgłoszenie tego faktu organizatorom.
 8. Po imprezie (ok. 16:30) odbędzie się losowanie nagród. Warunkiem udziału w losowaniu jest sklasyfikowanie zawodnika i jego osobista obecność podczas losowania. Każda nagroda jest indywidualna, tzn. przydzielana tylko jednej osobie z drużyny.

Wieści z terenu

Większość punktów już stoi, zwłaszcza tych zlokalizowanych w miejscach odległych od bazy i zaszytych głęboko w lesie. Specjalne podziękowania dla Marty i Łukasza, za niedzielną pomoc – jesteśmy waszymi dłużnikami. Dla okrasy tego wpisu zdjęcie z Ostrego Gronia na okolicę.

Uwaga, niebawem będzie komunikat techniczny, a w nim ostatnie ustalenia.

Tam w dole jest nasza baza

Słowo o nagrodach

Jako się rzekło będą nagrody. Po imprezie wśród uczestników, którzy ukończą zawody rozlosujemy 3 bony podarunkowe (każdy o wartości 100 zł) na produkty firmy Fjord Nansen. Bony ufundował sklep turystyczny Tuttu – dziękujemy. Do tego mamy garść bonów rabatowych na zakupy w tym sklepie. Rozlosujemy też książki pt. 555 zagadek o Beskidzie Wyspowym. Może się więc zdarzyć, że nikt nie wyjedzie z Pewli Ślemieńskiej z pustymi rękami.