Zapisy

Zgłoszeń na Ino Rogaining 2023 Lipnica Murowana, prosimy dokonywać mailowo na adres: inorogaining@gmail.com podając:

  • imię i nazwisko zawodnika, a w przypadku zespołów imiona i nazwiska wszystkich zawodników w zespole i opcjonalnie nazwę zespołu,
  • numer telefonu do minimum jednego zawodnika w zespole,
  • datę urodzenia zawodników niepełnoletnich w dniu zawodów,
  • informację dot. wyboru ciepłego posiłku (mięsny, bezmięsny, rezygnacja z posiłku),
  • zdjęcie (skan) potwierdzenia przelewu opłaty startowej.

Wysokość wpisowego i terminy wpłat są podane w regulaminie dostępnym w zakładce aktualności. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia „Silesia Adventure Sport”

19 1750 0012 0000 0000 2769 3067,

W tytule przelewu należy wpisać wyłącznie słowo ROGAINING oraz podać imię i nazwisko zawodnika (zawodników).