Komunikat techniczny

  1. Baza zawodów (oraz start i meta) będzie w hali sportowej ZSP im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Pewli Ślemieńskiej, ul. Krakowska 169. Baza będzie czynna od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 10:00
  2. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 7 października włącznie, do godz. 12:00 (w samo południe). Osoby, które dokonają wpłaty w piątek prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu w celu uniknięcia pomyłek. Zgłoszenie w dniu zawodów – płatność tylko gotówką i tylko w przypadku wolnych materiałów startowych.
  3. Dla bezpieczeństwa zalecamy uczestnikom posiadanie w telefonie aplikacji umożliwiających łatwą lokalizację i wezwanie pomocy (np. RATUNEK). Teren jest rozległy i miejscami dosyć trudny, część PK jest w dość głębokich jarach.
  4. W terenie jest 36 PK o wartościach PP od 2 do 12, a dodatkowo 7 stowarzyszonych PK (SPK), których potwierdzenie nie jest punktowane. Potwierdzenie PK i stowarzyszonego z nim SPK skutkuje zaliczeniem połowy PP.
  5. PK są oznaczane lampionami płaskimi, potwierdzanie odbywa się perforatorem na karcie startowej w odpowiednim polu, o numerze zgodnym z numerem lampionu. W przypadku braku perforatora, można zrobić zdjęcie lampionu (selfie z lampionem?). W przypadku braku lampionu należy zrobić zdjęcie miejsca, gdzie wg zawodnika powinien znajdować się lampion. Miejmy jednak nadzieję, że wszystkie lampiony i perforatory będą na  miejscu.
  6. Poza mapą podstawową każda drużyna (zawodnik) otrzyma mapki szczegółowe miejsc, w których są niektóre z PK. Będą to obrazy lidarowe terenu lub mapki topograficzne, każdy z nich będzie miał nr odpowiadający nr PK w terenie. Ponadto każdy PK będzie miał opis słowny lokalizacji.
  7. Posiłek będzie dostarczony do bazy ok. godz. 16:00. Osoby, które będą chciały wcześniej zjeść, są proszone o zgłoszenie tego faktu organizatorom.
  8. Po imprezie (ok. 16:30) odbędzie się losowanie nagród. Warunkiem udziału w losowaniu jest sklasyfikowanie zawodnika i jego osobista obecność podczas losowania. Każda nagroda jest indywidualna, tzn. przydzielana tylko jednej osobie z drużyny.