Wyniki już oficjalne

WYNIKI już oficjalne
Wpłynęły uwagi od dwóch uczestników: J. Lekkiego (dotyczyła braku zaliczenia jednego PK) i R. Blimke (dotyczyła zaliczenia jednego PK o wartości 4 zamiast 6).
Uwzględnienie tych uwag nie miało wpływu na kolejność na liście.
Inne zmiany, które można zauważyć poniżej, dotyczą numeracji miejsc. Zespoły zostały potraktowane jako jeden uczestnik, stąd pozorny „awans” uczestników z środka i końca tabeli. To wszystko skutkowało zmianami w tabelce ranking podbić PK. Tabela z wynikami znajduje się tutaj.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom InO Rogaining 2022 w Pewli Ślemieńskiej.